[Res Rhetorica] „O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam”
[Res Rhetorica]  „O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam”

[Res Rhetorica] „O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam”

„Ad crumenam” – typ argumentu, a jednocześnie złożona technika retoryczna. W aktualnym numerze „Res Rhetorica” dr Ewa Rosiak-Zięba pisze o zróżnicowaniu aspektów wiarygodności podmiotów w różnych odmianach tego argumentu. Polecamy!

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów związanych z etosem w argumencie ad crumenam, rozpatrywanym jako złożona technika retoryczna. Przyjęte metody badawcze obejmują dwa podejścia z zakresu pragmatyki: teorię aktów mowy i koncepcję implikatury konwersacyjnej. Wyniki badań ukazują zróżnicowanie aspektów wiarygodności podmiotów w różnych odmianach tego argumentu.

Całość tutaj.

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter