Platforma retoryki cyfrowej
 /  Forum retoryczne / Platforma retoryki cyfrowej

Platforma retoryki cyfrowej

Sweetland’s Digital Rhetoric Collaborative (DRC) m.in.  gromadzi i publikuje teksty poświęcone współczesnemu wymiarowi retoryki, skupiając się na jej cyfrowym charakterze.

Strona do przedsięwzięcia: http://www.digitalrhetoriccollaborative.org/

 

Więcej:

Sweetland’s Digital Rhetoric Collaborative (DRC)  aims to serve the digital rhetoric/computers and writing community by

  1. publishing a book series with the University of Michigan Press;
  2. hosting a curated blog where participants can discuss issues and innovations and participate in blog carnivals;
  3. sharing resources for instructors interested in teaching digital media and rhetoric;
  4. sharing ideas, events, and information on its Collaborative page;
  5. providing reviews of the annual meetings of Computers and Writing (and other related events) in order to make proceedings accessible to a wider audience;
  6. hosting a wiki where the histories and futures of digital rhetoric can be discovered and discussed.

Project details
January 11, 2021

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content