Platforma retoryki cyfrowej
 /  Forum retoryczne / Platforma retoryki cyfrowej

Platforma retoryki cyfrowej

Sweetland’s Digital Rhetoric Collaborative (DRC) m.in.  gromadzi i publikuje teksty poświęcone współczesnemu wymiarowi retoryki, skupiając się na jej cyfrowym charakterze.

Strona do przedsięwzięcia: http://www.digitalrhetoriccollaborative.org/

 

Więcej:

Sweetland’s Digital Rhetoric Collaborative (DRC)  aims to serve the digital rhetoric/computers and writing community by

  1. publishing a book series with the University of Michigan Press;
  2. hosting a curated blog where participants can discuss issues and innovations and participate in blog carnivals;
  3. sharing resources for instructors interested in teaching digital media and rhetoric;
  4. sharing ideas, events, and information on its Collaborative page;
  5. providing reviews of the annual meetings of Computers and Writing (and other related events) in order to make proceedings accessible to a wider audience;
  6. hosting a wiki where the histories and futures of digital rhetoric can be discovered and discussed.

Project details
January 11, 2021

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter