Retoryka negocjacji. Scenariusze
 /  Publikacje członków PTR / Retoryka negocjacji. Scenariusze

Retoryka negocjacji. Scenariusze

Retoryka negocjacji. Scenariusze

Redakcja i opracowanie: Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska

  • ISBN: 978-83-7561-753-5
  • format 165 x 235 mm
  • pakiet: książka z płytą CD
  • 288 stron
  • oprawa miękka ze skrzydełkami
  • Wydawnictwo Poltext: http://www.poltext.pl/b2317-retoryka-negocjacji.htm

Teoria i praktyka
Publikacja składa się z szerokiego omówienia teoretyczno-praktycznego nt. negocjacji oraz scenariuszy negocjacyjnych. Każdy scenariusz zawiera wprowadzenie do negocjacji, a także wprowadzenie do warsztatów, gdzie podane są informacje jak korzystać z książki, w jaki sposób organizować gry symulacyjne, a także jak tworzyć nowe scenariusze.

Retoryka negocjacji. Scenariusze

Scenariusze negocjacyjne
Scenariusze negocjacyjne zawarte w książce powstały na warsztatach z negocjacji prowadzonych w ramach programu specjalizacji „Filologia dla mediów” w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Sytuacje konfliktowe zarysowane w scenariuszach są na tyle uniwersalne, że mogą stać się kanwą przyszłych rozmów negocjacyjnych zarówno dla początkujących uczestników warsztatów, jak i dla bardziej doświadczonych, którzy chcą trenować takie umiejętności retoryczne, jak:
• przedstawianie swoich racji
• zadawanie pytań,
• odpowiadanie na pytania oponenta,
• argumentowanie sporne,
• szukanie rozwiązań w kooperacji z drugą stroną,
• elementy komunikacji pozawerbalnej.
Książka ma charakter podręcznika, który może być stosowany w dydaktyce szkoły wyższej na zajęciach warsztatowych
z retoryki, komunikacji i negocjacji, na tych kierunkach studiów, gdzie wymienione typy zajęć się odbywają. Może być też wykorzystywana przez trenerów do zajęć szkoleniowych z negocjacji i pokrewnych typów warsztatów. Książka została przygotowana z myślą o tych, którzy chcieliby negocjacji uczyć się przez rozwiązywanie cudzych konfliktów, analizowanie własnych sytuacji, wreszcie samodzielne pisanie scenariuszy.

MATERIAŁ DODATKOWY – płyta CD
Do książki jest dołączona płyta CD ze scenariuszami negocjacji w formie edytowalnych plików w formacie Word oraz RTF, dzięki czemu osoba prowadząca zajęcia ze studentami bądź szkolenia może dostosować scenariusze do konkretnej sytuacji i wydrukować je dla uczestników.

Project details
January 9, 2021
http://www.poltext.pl/b2317-retoryka-negocjacji.htm

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter