Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie
 /  Publikacje członków PTR / Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie

Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie

Autor: Marcin Styszyński

O monografii

Książka prezentuje spójny model retoryki polityczno-religijnej wykorzystywanej w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie, które odwołują się w kampanii wizerunkowej i agitacyjnej do norm klasycznej, arabskiej sztuki oratorskiej oraz zasad dyskursu liturgicznego.

Na podstawie analizy licznych materiałów propagandowych publikowanych przez wymienione ugrupowania Autor dowodzi, że obie organizacje stosują różne metody komunikacji językowej uwzględniającej zarówno tradycyjną formę dyskursu, jak i nowatorskie rozwiązania w postaci retoryki wizualnej oraz mediów społecznościowych. Rozważania ilustrowane są bogatym materiałem źródłowym, a pracę opatrzono szczegółowym indeksem osobowym.

Project details

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter