Za nami konferencja PTR i ArgDiaP pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja
 /  Relacje z konferencji / Za nami konferencja PTR i ArgDiaP pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja

Za nami konferencja PTR i ArgDiaP pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja

W gościnnych progach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  przez dwa dni toczyły się ożywione dyskusje badaczy retoryki i argumentacji na temat współczesnych przestrzeniach komunikacyjnych. Tegoroczna konferencja była współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz organizacji ArgDiaP – ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej argumentacji, dialogowi i perswazji.

Konferencja PTR i Argdiap Lublin 2022

Konferencji Logos-Etos-Patos towarzyszyły również warsztaty dotyczące debat konkursowych. W piątek odwiedzili nas uczniowie z III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, którzy pod przewodnictwem Konrada Kiljana zaprezentowali debatę w formacie British Parliamentary Debate na temat korzyści i strat, które przynosić może wykorzystanie dzieł sztuki przez aktywistów klimatycznych. Z kolei Kinga Rogowska w ramach projektu RHEFINE poprowadziła dyskusję o kwestii sędziowania debat na przykładzie oglądanej debaty online w formacie Karla Poppera.

Program konferencji i abstrakty.

Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorek z PTR – dr Anny Bendrat i dr Elżbiety Pawlak

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter