Za nami konferencja PTR i ArgDiaP pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja
 /  Relacje z konferencji / Za nami konferencja PTR i ArgDiaP pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja

Za nami konferencja PTR i ArgDiaP pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja

W gościnnych progach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  przez dwa dni toczyły się ożywione dyskusje badaczy retoryki i argumentacji na temat współczesnych przestrzeniach komunikacyjnych. Tegoroczna konferencja była współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz organizacji ArgDiaP – ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej argumentacji, dialogowi i perswazji.

Konferencja PTR i Argdiap Lublin 2022

Konferencji Logos-Etos-Patos towarzyszyły również warsztaty dotyczące debat konkursowych. W piątek odwiedzili nas uczniowie z III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, którzy pod przewodnictwem Konrada Kiljana zaprezentowali debatę w formacie British Parliamentary Debate na temat korzyści i strat, które przynosić może wykorzystanie dzieł sztuki przez aktywistów klimatycznych. Z kolei Kinga Rogowska w ramach projektu RHEFINE poprowadziła dyskusję o kwestii sędziowania debat na przykładzie oglądanej debaty online w formacie Karla Poppera.

Program konferencji i abstrakty.

Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorek z PTR – dr Anny Bendrat i dr Elżbiety Pawlak

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content