[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)
[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)

[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)

W Retoryce Arystotelesa logos jako część inwencji retorycznej przedstawiony jest jako argumentacja entymematyczna odnosząca się do istoty sprawy. Etos i patos również mogą przybrać formę entymematu, ale argumentacja ta nie odnosi się bezpośrednio do zagadnienia.

W tego rodzaju entymemacie konkluzja odnosi się do etosu mówiącego lub do odbioru emocjonalnego słuchaczy. W sytuacji idealnej — z właściwie przedstawioną sprawą i racjonalnymi sędziami — dominuje logos, a w rzeczywistości, którą opisywał Arystoteles — z niedoskonałym postępowaniem w sprawie i irracjonalnymi sędziami — dominuje etos i patos.

W numerze 2/2023 przedmiotem rozważań chcemy uczynić współczesne style i praktyki argumentacji w retoryce. Jakich argumentów używamy, co determinuje wybory i strategie argumentacyjne, według jakich kryteriów oceniamy argumentację.

Więcej: https://resrhetorica.com/index.php/RR/announcement/view/13

Redaktorki numeru:

  • Anna Bendrat
  • Elżbieta Pawlak-Hejno
  • Ewa Modrzejewska

Termin nadsyłania artykułów: 31 stycznia 2023 r.

Planowana data publikacji: czerwiec 2023 r.

Fot. Pixabay/johnhain

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter