„Res Rhetorica”: podsumowanie roku
 /  RR: aktualności / „Res Rhetorica”: podsumowanie roku
„Res Rhetorica”: podsumowanie roku

„Res Rhetorica”: podsumowanie roku

Rok 2020 otworzyliśmy numerem na temat retoryki kryzysu, przygotowanym przez Agnieszkę Kampkę i Martę Rzepecką. Zaplanowany już wcześniej tom niespodziewanie wpisał się w kontekst pandemii.

W nr. 3 pod redakcją Anny M. Kiełbiewskiej zebraliśmy artykuły polskich badaczy zajmujących się grzecznością językową. Ogromne zainteresowanie, jakie wzbudziła tematyka numeru, świadczy jednocześnie o coraz większej rozpoznawalności naszego czasopisma w polskim środowisku akademickim.

Dwa tegoroczne wydania związane były z retoryką amerykańską – numer Rhetoric of American Identities pod redakcją Anny Bendrat i Elżbiety Pawlak-Hejno przedstawiał perspektywę społeczno-polityczną, a numer Rhetoric of Silence in American Studies (przygotowany przez red. Katarzynę Molek-Kozakowską i Klarę Szmańko) – przybliżał perspektywę studiów nad literaturą (numer powstał we współpracy z Polish Association for American Studies).

Łącznie opublikowaliśmy 36 artykułów (21 w j. ang, 15 w j. pol). Wśród autorów w tym roku większość stanowili badacze z polskich ośrodków akademickich, a autorzy z afiliacją zagraniczną pochodzili ze Szwecji, Czech, Norwegii, Francji, Słowacji, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Tajwanu.

Stale poszerzamy bazę naszych recenzentów. W tym roku naszą pracę wsparło 78 recenzentów z Polski, USA, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Bułgarii, Szwecji, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Tajwanu, Czech, Kanady i Irlandii.

Zapraszamy do lektury na www.resrhetorica.com.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter