“RR” w 2019 roku: krótkie podsumowanie
 /  RR: aktualności / “RR” w 2019 roku: krótkie podsumowanie
“RR” w 2019 roku: krótkie podsumowanie

“RR” w 2019 roku: krótkie podsumowanie

70 pkt. w ministerialnej ewaluacji dla naszego czasopisma to efekt wielu miesięcy redakcyjnej pracy, dzięki której od 2014 r. cztery razy w roku, terminowo ukazuje się numer „Res Rhetorica”.

W 2019 ukazały się następujące numery:

W roku 2019 opublikowano 40 różnego rodzaju tekstów, w tym 24 recenzowane artykuły naukowe. Autorzy z zagraniczną afiliacją stanowili 20%. Również wśród recenzentów rośnie grupa osób z zagranicy (32%), co znacząco przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności naszego czasopisma.

Więcej na: wwwResRhetorica.com

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter