[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku/Rhetoric of body and mind in the 21st century”
 /  RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku/Rhetoric of body and mind in the 21st century”
[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku/Rhetoric of body and mind in the 21st century”

[Res Rhetorica] Nowy numer: „Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku/Rhetoric of body and mind in the 21st century”

Serdecznie Państwa zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Res Rhetorica”:

Tom 12 Nr 2 (2024): Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku/Rhetoric of body and mind in the 21th century

redaktorzy numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno

Od redakcji

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content