Materiały pokongresowe
 /  Aktualności / Relacje z konferencji / Materiały pokongresowe
Materiały pokongresowe

Materiały pokongresowe

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokongresowymi dodanymi na stronę.

Ogólnopolski Kongres Retoryczny „Retoryka – Edukacja – Innowacja”

Pojawiły się już:

1. Wyniki ankiety RETORYKA NA UCZELNIACH W POLSCE

Badanie ankietowe odbyło się w marcu i kwietniu 2024 roku. Na ankietę odpowiedziało 33 badaczy z 21 ośrodków akademickich. Pytania odnosiły się do sytuacji retoryki na poziomie naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym w reprezentowanych przez respondentów ośrodkach naukowych.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie indywidualnych prezentacji głębiej charakteryzujących osiągnięcia w zakresie retoryki na poszczególnych uniwersytetach. Raporty będą zamieszczone na łamach czasopisma Res Rhetorica.

2. Wystąpienia zaproszonych prelegentów
W sekcji Prelegenci zostały opublikowane wystąpienia zaproszonych gości. W opcjach nagrania można wybrać transkrypcję i tłumaczenie na język polski.

Wystąpili:

Prof. Petra Aczél (Moholy-Nagy University of Arts and Design, Węgry),
Prof. Lisa Villadsen (University of Copenhagen, Dania),
Prof. Dietmar Till (University of Tuebingen, Niemcy)
Zobacz wystąpienia.

Obecnie opracowywana jest pokazowa debata oksfordzka, której będzie towarzyszyć omówienie i materiały dydaktyczne.

Przypominamy, że do końca czerwca czekamy na propozycje artykułów naukowych związanych z dydaktyką i innowacjami retorycznymi.

 

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content