Konferencja pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja
 /  Konferencja pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja
Konferencja pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja

Konferencja pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter