Call for papers: Argumentacja w retoryce
 /  Call for papers: Argumentacja w retoryce
Call for papers: Argumentacja w retoryce

Call for papers: Argumentacja w retoryce

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter