Call for papers: Retoryka w Meksyku
 /  Call for papers: Retoryka w Meksyku
Call for papers: Retoryka w Meksyku

Call for papers: Retoryka w Meksyku

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter