Seminarium o seminarium: co dalej? ANKIETA
 /  Warsztaty / Seminarium o seminarium: co dalej? ANKIETA
Seminarium o seminarium: co dalej? ANKIETA

Seminarium o seminarium: co dalej? ANKIETA

Pod patronatem PTR 25 maja odbyło się spotkanie naukowe Jak napisać pracę dyplomową z retoryki? zorganizowane przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS. Spotkanie skierowane było do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym.

Zapraszamy na kolejne spotkania seminaryjne w tym cyklu. Najbliższe planowane jest na jesieni, a jego temat zostanie wyłoniony w drodze ankiety z propozycjami zagadnień do wspólnego opracowania.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

W pierwszym seminarium z cyklu udział wzięli przedstawiciele reprezentujący dziewięć dyscyplin badawczych z ośmiu ośrodków akademickich. Seminarium miało charakter wprowadzający w podstawowe zagadnienia dotyczące interdyscyplinarnych połączeń między metodami badań w naukach humanistycznych i społecznych, w których retoryka jest wiodącym komponentem.

Własne doświadczenia promotorskie przedstawili prof. Paweł Gondek KUL, prof. Mirosław Ryszkiewicz UMCS i prof. Anna Tryksza z UMCS, a spotkanie prowadziła prof. Agnieszka Budzyńska-Daca UW.

Dyskusja dotyczyła metod retorycznych oraz tematów prac licencjackich i magisterskich, sposobów pracy z seminarzystami i łączenia różnych perspektyw badawczych.

Czekamy na Państwa odpowiedzi.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter