[Call for papers] Retoryczne innowacje/ Rhetorical innovations
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Call for papers] Retoryczne innowacje/ Rhetorical innovations
[Call for papers] Retoryczne innowacje/ Rhetorical innovations

[Call for papers] Retoryczne innowacje/ Rhetorical innovations

Tematyka numeru 1/2025 czasopisma „Res Rhetorica” dotyczyć będzie innowacji, jaką może stać się retoryka w edukacji.

Zmiana w dostępie do wiedzy, rozwój technologii komunikacyjno-informacyjnych, rozwój sztucznej inteligencji to nowe warunki, w jakich działają dziś nauczyciele i uczniowie. Nowe formy komunikacji, wyzwania związane z deficytem uwagi, potrzeba indywidualizacji kształcenia, rosnące zróżnicowanie uczniów i studentów, zmienność oczekiwań na rynku pracy – wszystko to wymaga od szkół i uniwersytetów przemyślenia na nowo form kształcenia.

Więcej: https://resrhetorica.com/index.php/RR/announcement/view/18

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2024

Termin publikacji: 2024/2025

Kontakt: info@resrhetorica.com

 

Numer ukaże w związku z organizacją Kongresu Retorycznego w dn. 17-19.04.2024 w Warszawie.

Zadanie zostało dofinansowane przez MEiN na podstawie umowy nr KONF/SN/0481/2023/01 w ramach programu „Doskonała Nauka II”

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content