Zapowiedzi numerów
 /  Zapowiedzi numerów
Retoryka liczb

Retoryka liczb

Zapowiedzi numerów

Redaktor numeru: Ewa Modrzejewska (e.modrzejewska@uw.edu.pl) „Liczby nie kłamią”, „liczby mówią same za siebie” – wydaje się, że w potocznym rozumieniu istnieje podział między perswazyjnym językiem a neutralnymi, transparentnymi liczbami. Czy liczby mówią więcej niż słowa? Czy są wiarygodniejsze? Liczby, dane ilościowe są zwykle postrzegane jako bezstronne i obiektywne, mają jednak potencjał perswazyjny i wykorzystywane są

Zobacz
Retoryka kultury popularnej

Retoryka kultury popularnej

Zapowiedzi numerów

Redaktor prowadząca: Katarzyna Molek-Kozakowska (molekk@uni.opole.pl) Badania kultury popularnej obejmują szerokie spektrum zjawisk artystycznych, społecznych, językowych i komunikacyjnych. Niektóre z nich mają charakter krytyczny i podejmują problematykę wpływu wytworów i praktyk kultury masowej na życie i mentalność jednostki. Czy kultura popularna ma więc swoje retoryczne oblicze? Jeśli, jak twierdzą niektórzy badacze z zakresu Cultural Studies, wpływ

Zobacz
Retoryka przywództwa

Retoryka przywództwa

Zapowiedzi numerów

Redaktor prowadząca:Anna Bendrat (anna.bendrat@gmail.com) Przywództwo i retoryka są nierozłączne. Przywódcy potrzebują retoryki, aby wzmocnić swoją władzę i kształtować debatę publiczną, a retoryka potrzebuje przywódców biegłych w sztuce wymowy, którzy potwierdzaliby klasyczną teorię Richarda Neustadta (1960), głoszącą, iż moc przywódcy zależy od jego „siły przekonywania”. Przywódcy XXI wieku mierzą się z ogromnym wyzwaniem – ich przekaz

Zobacz
Retoryka lokalności

Retoryka lokalności

Zapowiedzi numerów

Redaktorki numeru: Agnieszka Szurek (agnieszka.szurek@uw.edu.pl), Ewa Modrzejewska (ewa.modrzejewska@uw.edu.pl) Prawie każde miasteczko – a czasami nawet wieś lub osiedle – ma swoją lokalną gazetę: czasami drukowaną, czasami dostępną online. W Internecie istnieją nie tylko oficjalne strony miejscowości, ale również nieformalne lokalne grupy. W wielu małych miejscowościach działa lokalne radio, a czasami nawet internetowa telewizja. Wydawane są

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com