Retoryka lokalności
 /  Aktualności / Retoryka lokalności
Retoryka lokalności

Retoryka lokalności

Aktualności

Redaktorki numeru: Agnieszka Szurek (agnieszka.szurek@uw.edu.pl), Ewa Modrzejewska (ewa.modrzejewska@uw.edu.pl)

Prawie każde miasteczko – a czasami nawet wieś lub osiedle – ma swoją lokalną gazetę: czasami drukowaną, czasami dostępną online. W Internecie istnieją nie tylko oficjalne strony miejscowości, ale również nieformalne lokalne grupy. W wielu małych miejscowościach działa lokalne radio, a czasami nawet internetowa telewizja. Wydawane są książki o lokalnej historii, najczęściej niewchodzące do zwykłego, rynkowego obiegu. Istnieje też wiele innych przejawów retorycznej aktywności na forum lokalnym – od przemówień lokalnych działaczy do instalacji w przestrzeni miejskiej – pomników, wystaw plenerowych, tablic pamiątkowych lub murali.

Tego typu teksty i wystąpienia, przeznaczone dla bardzo wąskiego audytorium, rzadko bywały do tej pory przedmiotem refleksji naukowej. Zapraszamy zatem do nadsyłania tekstów dotyczących szeroko rozumianej retoryki lokalności – zarówno studiów przypadków, jak i artykułów poświęconych kwestiom bardziej ogólnym. Teksty mogą dotyczyć na przykład następujących kwestii:

  • Czym są lokalne wspólnoty dyskursu?
  • Relacje między dyskursem lokalnym a narodowym/państwowym, regionalnym, globalnym
  • Dyskurs lokalny w perspektywie historycznej
  • Gatunki w literaturze lokalnej – od ogłoszeń do oracji pogrzebowych
  • Retoryka lokalnych ruchów społecznych
  • Lokalni mówcy/media wobec sytuacji trudnych lub szczególnie ważnych
  • „Lokalność” w Internecie
  • Lokalne narracje w przestrzeni miast, muzeach, obchodach uroczystości

Daty

termin nadsyłania tekstów: 15 czerwca 2019

planowany termin publikacji: grudzień 2019

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter