Retoryka przywództwa
 /  Aktualności / Retoryka przywództwa

Retoryka przywództwa

Aktualności

Redaktor prowadząca:Anna Bendrat (anna.bendrat@gmail.com)

Przywództwo i retoryka są nierozłączne. Przywódcy potrzebują retoryki, aby wzmocnić swoją władzę i kształtować debatę publiczną, a retoryka potrzebuje przywódców biegłych w sztuce wymowy, którzy potwierdzaliby klasyczną teorię Richarda Neustadta (1960), głoszącą, iż moc przywódcy zależy od jego „siły przekonywania”. Przywódcy XXI wieku mierzą się z ogromnym wyzwaniem – ich przekaz musi trafiać do nowych pokoleń odbiorców o wyjątkowo rozbieżnych poglądach. Jak podkreślają Adam B. Masters i John Uhr w książce Leadership Performance and Rhetoric (2017, 2), „przyzwoite przywództwo polityczne musi nauczyć się, jak najlepiej radzić sobie z fałszywą retoryką, a przyzwoita analiza przywództwa musi radzić sobie z retoryką przywództwa, która marnuje swój wielki potencjał na rzecz schlebiania głęboko zakorzenionym uprzedzeniom”. Autorzy odwołują się do definicji lidera propagowanej przez angielskiego filozofa i męża stanu Francisa Bacona. XVI-wieczny model przywódcy Bacona opierał się na trzech praktycznych, ale rzadkich darach: umiejętności promowania postępu naukowego i społecznego poprzez propagowanie innowacji, zdolności budowania zaufania poprzez skuteczne doradztwo udzielane „w dobrej wierze i uczciwości” oraz biegłości w retoryce w stylu Cycerona, który nie tylko praktykował, ale także analizował i zgłębiał sztukę retorycznej debaty.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów dotyczących następujących zagadnień:

  • retoryczna konstrukcja przywództwa – teoria i praktyka
  • retoryka a struktura władzy lidera – teorie i studia przypadku
  • konkurencyjne wizje przywództwa – retoryczne polemiki i spory
  • starożytni i współcześni liderzy i ich retoryczna spuścizna
  • retoryczne wymiary przywództwa w erze medialnej
  • przywódcy jako ikony retoryczne – słowa i obrazy
  • poza polityką – liderzy przekraczający granice (sztuka, styl, technologie, popkultura)
  • retoryczne figury przywództwa – metafora, metonimia, synekdocha, ironia
  • przywódcy i ich zwolennicy – relacje retoryczne

daty

termin nadesłania tekstu: 31 grudnia 2018 roku.

planowany termin publikacji: czerwiec 2019 roku.

 

Skontaktuj się z redaktorem Prześlij tekst

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content