22.05.20: Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
 /  Aktualności / Warsztaty / 22.05.20: Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
22.05.20: Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

22.05.20: Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

[Uaktualnienie z 2.04.20]

Przyglądamy się z uwagą sytuacji epidemiologicznej, jednak zgodnie ze statutem Walne Zebranie powinno się odbyć do końca maja danego roku. Na chwilę nie zmieniamy jeszcze daty, jednak wypatrujemy systemowych rozwiązań formalnych, które pozwolą przesunąć termin na późniejszy lub przeprowadzić walne w formie elektronicznej. O decyzjach będziemy informować mailowo.

Jednocześnie rezygnujemy z organizowania warsztatów.

 

***

Na styczniowym spotkaniu zarządu zaplanowano datę Walnego Zebrania PTR. Wszystkich Członków zapraszamy do Warszawy 22 maja 2020. Będzie to Walne Zebranie, na którym wybrany zostanie zarząd na kadencję 2020-2023.

Jak co roku, Walne Zebranie poprzedzać będą warsztaty PTR, które tym razem zaadresowane zostaną do studentów skupionych w kołach retorycznych (m.in. Warszawa, Lublin, Rzeszów), a ich program oparty będzie na scenariuszach negocjacji zebranych w książce „Retoryka negocjacji”. Odpowiedzialne za organizację warsztatów: dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, dr Ewa Modrzejewska

Jednocześnie w tym czasie zapraszamy do wspólnych rozmów opiekunów i promotorów prac dyplomowych, by przedyskutować kwestie dydaktyki retoryki na uczelni wyższej.

Osoby zainteresowane udziałem (opiekunów kół, promotorów) prosimy o kontakt mailowy z potwierdzeniem wstępnego zainteresowania (retoryka.ptr@gmail.com).

 

Fot. https://flic.kr/p/aqWqLy

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter