[Res Rhetorica]: „Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica]: „Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej”
[Res Rhetorica]: „Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej”

[Res Rhetorica]: „Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej”

[Res Rhetorica] Słowo „retoryka” pojawia się kilkukrotnie w podstawie programowej nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. A jak wygląda w praktyce nauczanie retoryki? Z czym mierzą się nauczyciele? Po odpowiedź zapraszamy do artykułu dr hab. Iwony Pałuckiej-Czerniak w aktualnym numerze „Res Rhetorica”:

Abstrakt

Wprowadzenie elementów retoryki do systemowego nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej odpowiada na potrzeby kształcenia ucznia jako rozumnego i aktywnego uczestnika komunikacji międzyludzkiej. Przysparza jednak problemów wynikających z kwestii teoretycznych i rozwiązań praktycznych. Nauczyciele, korzystając z podręczników, napotykają trudności, związane z definiowaniem zjawisk, wyborem tematu mowy, z podaniem uczniowi wzoru wypowiedzi oraz ze specyfiką ewaluacji, a także wynikające z powiązania tematyki przemówienia z wątkiem czy bohaterem literackim. W artykule omówiono powyższe problemy, bazując na podręcznikach szkolnych, opublikowanych po wejściu w życie nowej podstawy programowej w 2017 roku.

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter