Dwadzieścia lat razem! XX-lecie Polskiego Towarzystwa Retorycznego
 /  Aktualności / Dwadzieścia lat razem! XX-lecie Polskiego Towarzystwa Retorycznego
Dwadzieścia lat razem! XX-lecie Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Dwadzieścia lat razem! XX-lecie Polskiego Towarzystwa Retorycznego

W roku 2020 przypada dwudziesta rocznica założenia Polskiego Towarzystwa Retorycznego. To dużo czasu, by się poznać – i nadal być siebie ciekawymi. Jak członkowie PTR rozumieją retorykę? Jak jej uczą? Jak ją popularyzują? Jak ją sami realizują w życiu?

Z powodu pandemii nie możemy się spotkać osobiście, aby cieszyć się swoją obecnością, życzliwą rozmową i dyskusjami w gronie specjalistów i pasjonatów retoryki o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości téchnē rhētorikē. Wykorzystajmy jednak kairos – wyjątkowo sprzyjający moment… – aby w sposób wirtualny podzielić się naszymi przemyśleniami o retoryce i wzajemnie zainspirować do rozwoju.

Okoliczności skłaniają nas do świętowania dwudziestolecia PTR poprzez różnorodne mniejsze inicjatywy – naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie – które wspólnie utworzą większą mozaikę, pokazującą różnorodność naszego środowiska i potencjał działania Towarzystwa na kolejne dziesięciolecie.

Inicjatywy naukowe

 • Na zaproszenie prof. Jima A. Kuypersa z Virginia Polytechnic and State University (USA), zarząd PTR „Rhetoric in Poland” przygotował artykuł, który przedstawia środowisku międzynarodowemu współczesny rozwój retoryki w Polsce.
 • Prof. Jim A. Kuypers uświetni swoją obecnością konferencję pod patronatem PTR „Media w Ameryce – Ameryka w mediach” (pierwsza połowa 2021, organizacja: dr Anna Bendrat).
 • W „Res Rhetorica” od numeru 1/2021 rozpoczynamy nowy cykl artykułów „Rhetorica inter alia…” („Retoryka między innymi…”). Retoryka nie istnieje jako dyscyplina w aktualnym wykazie dyscyplin. A jednak… wciąż istnieje pośród innych dyscyplin, wpływa na nie, sama się rozwija pod ich wpływem. Na czym polega zadziwiająca witalność retoryki? Zainteresowanych publikacją tekstów w ramach tego cyklu zapraszamy do kontaktu z redakcją „Res Rhetorica”.
 • Warsztaty metodologiczne „Metody retoryki”: na podstawie tekstów przygotowanych do cyklu „Rhetorica inter alia…” („Retoryka między innymi…”), Zarząd PTR będzie organizować paralelny cykl wirtualnych spotkań, dotyczących metod retorycznych. Projekt koordynuje dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca.
 • Cykl spotkań seminaryjnych „Inspiracje”: będziemy zapraszać specjalistów z dziedziny retoryki do rozmów o najważniejszych wyzwaniach i współczesnych trendach rozwoju retoryki. Projekt koordynuje dr hab. Maria Załęska.
 • Numer tematyczny „Res Rhetorica” pt. „Współczesne teorie retoryczne” (nr 4/2021); redaktorkami numeru są dr hab. Agnieszka Kampka i dr Marta Rzepecka (zobacz zapowiedź / cfp).

Inicjatywy dydaktyczne

 • Warsztat „Jak uczyć retoryki online” (pierwsza połowa 2021) – projekt koordynuje dr Ewa Modrzejewska.

Inicjatywy popularyzatorskie

Na stronie PTR pojawią się nowe działy (informacje szczegółowe w kolejnych newsletterach):

 • „Retoryka w działaniu. Subiektywny słownik pojęć retorycznych”: zapraszamy do wspólnego tworzenia krótkich, prostych opisów wybranych pojęć retorycznych, pokazujących, jak są one używane przez mówiących, często nieświadomych tego, że używają retoryki – mile widziane anegdoty z życia wzięte.
 • „Forum retoryczne”: zapraszamy do nadsyłania krótkich tekstów – notatek, recenzji, opisów, scenariuszy lekcji – dotyczących podręczników, książek i filmów (dawnych i nowych) opisywanych z perspektywy retorycznej.
  • Co widzi specjalista od retoryki, czytając lub oglądając sceny perswazji?
  • Jakie książki warto przeczytać, jakie filmy obejrzeć, aby zrozumieć retorykę w działaniu?
 • „Wywiad z…”: na stronie PTR będą publikowane wywiady z badaczami retoryki na temat ich pracy badawczej i refleksji związanych z retoryką.

Wszyscy współtworzymy PTR. Dlatego niech każdy hojnie podzieli się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoimi pomysłami i tekstami, aby rozwijać kulturę retoryczną w kolejnych dziesięcioleciach istnienia Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter