Kongres Retoryczny: podsumowanie
 /  Aktualności / Relacje z konferencji / Kongres Retoryczny: podsumowanie
Kongres Retoryczny: podsumowanie

Kongres Retoryczny: podsumowanie

Największe naukowe wydarzenie poświęcone retoryce w Polsce za nami. Przedstawiamy kilka słów podsumowania.

 

W dniach 17-19 kwietnia 2024 roku, dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Retorycznego, odbył się Ogólnopolski Kongres Retoryki, który zgromadził prelegentów z dwudziestu ośrodków naukowych w Polsce.

 

Wśród uczestników obecni byli wybitni goście specjalni: Prof. Petra Aczél (Moholy-Nagy University of Arts and Design, Węgry), Prof. Lisa Villadsen (University of Copenhagen, Dania), Prof. Dietmar Till (University of Tuebingen, Niemcy), Prof. Diana Tomić (University of Zagreb, Chorwacja) i Prof. Elenmari Pletikos Olof (University of Zagreb, Chorwacja), którzy wzbogacili dyskusje swoim doświadczeniem i wiedzą.

 

Kongres zyskał szczególne zainteresowanie wśród młodych naukowców oraz doktorantów z Polski i zagranicy, dla których zorganizowano dedykowane sesje i warsztaty. To odzwierciedlenie rosnącej roli retoryki jako dynamicznie rozwijającej się dziedziny akademickiej. Przez trzy dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać blisko 60 referatów, w tym fascynujących wykładów plenarnych prezentowanych przez zaproszonych gości, ekspertów z czterech europejskich uniwersytetów. Sesje tematyczne i prezentacje obejmowały szeroki zakres tematów – od fundamentów retoryki, przez jej zastosowanie w nowoczesnych mediach, aż po multidyscyplinarne podejścia do nauczania i praktyki retorycznej.

Podczas kongresu przedstawiono raport o stanie retoryki w Polsce, który szczegółowo opisywał działania prowadzone na 20 uniwersytetach w zakresie badań i dydaktyki retorycznej. Raport ten ukazał rozległość i różnorodność badań retorycznych w kraju, co stanowiło istotny punkt odniesienia dla dalszych dyskusji na temat rozwoju i przyszłości dyscypliny w Polsce.

Kongres obfitował w wydarzenia towarzyszące, takie jak warsztaty dla doktorantów i promotorów, debata pokazowa z udziałem studentów z różnych ośrodków naukowych oraz dyskusja panelowa na temat przyszłości retoryki w edukacji akademickiej. Szczególnym momentem było ogłoszenie wyników V Konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, w trakcie którego podkreślono znaczenie innowacyjnego podejścia do badań retorycznych także w pracach dyplomowych oraz – w dalszej przyszłości – na konstruowanie projektów doktorskich. 

Omówienie wyników projektu „RHEFINE”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez zespoły z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Instytutu Retoryki i Komunikacji w Sofii, ukazało wagę innowacji w nauczaniu. Efektem tego projektu było opracowanie nowych programów studiów i cyfrowych materiałów dydaktycznych, które integrują retorykę z nowoczesnymi metodami edukacyjnymi. Kolejnym owocem współpracy międzynarodowego zespołu z badaczami skupionymi wokół Pracowni Retoryki Stosowanej UW i praktykami ze środowisk debatanckich była książka „Debata. Retoryka dla demokracji” (PWN 2024), która stanowi cenny wkład w aplikacyjny charakter badań retorycznych.

Kongres Retoryki 2024 stał się areną, na której tradycja spotkała się z nowoczesnością, oferując przestrzeń dla dalszego rozwoju zarówno doświadczonych naukowców, jak i młodych adeptów sztuki retorycznej. Komitet Organizacyjny składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaprasza na kolejne edycje, które będą kontynuować misję promowania i rozwijania retoryki.

[Zobacz galerię zdjęć.]

Zadanie zostało dofinansowane przez MEiN na podstawie umowy nr KONF/SN/0481/2023/01 w ramach programu „Doskonała Nauka II”

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content