Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki
 /  Aktualności / Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki
Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki

W wielu ośrodkach naukowych w Polsce powstają prace licencjackie i magisterskie, w których studenci analizują retorykę poszczególnych autorów lub aktorów społecznych oraz wykorzystują narzędzia retoryczne, by badać rozmaite typy dyskursów. Prace te powstają na różnych kierunkach studiów: polonistyce, filologiach obcych, dziennikarstwie, historii, socjologii.

Jednym z celów działalności Polskiego Towarzystwa Retorycznego jest integrowanie środowiska uczonych zajmujących się retoryką. Jednocześnie pragniemy wspierać młodych badaczy i upowszechniać wiedzę na temat retoryki. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki służy tym właśnie celom.

Zapraszamy do zgłaszania obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat prac licencjackich i magisterskich, w których wykorzystano narzędzia retoryczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie listopadowej konferencji PTR.

Więcej na stronie konkursu: https://retoryka.edu.pl/konkurs-ptr/

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter