Planowany tom naukowy pt. Rhetorical Research and Didactics (zaproszenie)
 /  Aktualności / Patronaty PTR / Planowany tom naukowy pt. Rhetorical Research and Didactics (zaproszenie)
Planowany tom naukowy pt. Rhetorical Research and Didactics (zaproszenie)

Planowany tom naukowy pt. Rhetorical Research and Didactics (zaproszenie)

W ramach międzynarodowego przedsięwzięcia akademickiego poświęconego dydaktyce retoryki przekazujemy zaproszenie do nadsyłania propozycji rozdziałów w planowanej monografii poświęconej dydaktyce akademickiej retoryki.

Szczegóły w języku angielskim poniżej.


 

We would like to invite you to contribute a chapter to a volume Rhetorical Research and Didactics. The project’s aim is to reform the academic teaching of rhetoric, but also to create a rhetorical pedagogy network and a knowledge hub which can be applied not only at university level, but also in secondary and lifelong education.

An abstract of 300 words should be submitted to the editors by email preferably by 15 December, 2021. Abstracts should feature the working title of the proposed chapter, the author or authors responsible for it, together with the details of the corresponding author.

Więcej: https://drive.google.com/file/d/15OGrr68oO3JnHyJWixGGt8KGnyMqk-sC/view

 


RHEFINE to dwuletnie partnerstwo strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego, utworzone w ramach akcji KA2 Erasmus+. Koordynatorem projektu jest Pracownia Retoryki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski), a partnerami Zakład Fonetyki (Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja)) i Instytut Retoryki i Komunikacji (Bułgaria).

Celem RHEFINE jest wprowadzenie nowych metod nauczania retoryki na poziomie akademickim. W projekcie biura udział studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz nauczyciele akademiccy, ale z rezultatów będą mogli także skorzystać uczniowie i nauczyciele szkół licealnych oraz organizacje pozarządowe. Działania RHEFINE koncentrują się na trzech obszarach:

  • Zapewnienie lepszych materiałów i warunków nauki. Oznacza to stworzenie nowych programów studiów, lepiej dostosowanych do potrzeb studentów i rynku pracy, wprowadzenie nowych metod nauczania, napisanie podręczników, którym towarzyszyć będą materiały online oraz zaproponowanie elastycznych form uczenia się i nauczania (w tym nauczania online i hybrydowego);
  • Zaproponowanie metod radzenia sobie z lukami w umiejętnościach i poszerzanie kompetencji studentów. Oznacza to włączanie studentów w projekty badawcze, prowadzenie „research based learning” i stwarzanie okazji do ćwiczenia takich umiejętności jak analizowania i rozwiazywanie problemów, praca w zespole, komunikacja naukowa, zarządzanie konfliktami. Ważne jest także rozwijanie empatii i „retorycznej wrażliwości”;
  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli akademickich. Oznacza to stworzenie przestrzeni do dyskusji, prezentowania nowych rozwiązań, dzielenia się refleksjami dotyczącymi nowych metod nauczania, zdobywanie kompetencji związanych z otwartą nauką, zarządzaniem konfliktami, negocjacjami.

Więcej informacji na stronie projektu

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter