Pracownia Retoryki Stosowanej UW z grantem retorycznym
 /  Aktualności / Pracownia Retoryki Stosowanej UW z grantem retorycznym
Pracownia Retoryki Stosowanej UW z grantem retorycznym

Pracownia Retoryki Stosowanej UW z grantem retorycznym

Miło nam poinformować, że Pracownia Retoryki Stosowanej UW rozpocznie z końcem roku dwuletni grant naukowo-dydaktyczny na rzecz rozwoju retoryki, pt. Rhetoric for Innovative Education (w skrócie: RHEFINE).

W ramach programu ERASMUS+ (akcja: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) wraz z partnerskimi organizacjami z Chorwacji (Department for Theoretical and Applied Phonetics, Uniwersytet w Zagrzebiu) i Bułgarii (Institute of Rhetoric and Communication) międzynarodowy zespół przygotuje materiały dydaktyczne i naukowe, w których nacisk zostanie położony na nowatorskie rozwiązania dostosowane do obecnych realiów nauczania.

Projekt zakłada zaangażowanie nie tylko pracowników naukowych, ale również doktorantów, studentów oraz edukatorów chcących włączyć elementy retoryki do swojego nauczania, również w wersji zdalnej.

Za koordynacją działań stoją dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, dr Agnieszka Szurek i dr Ewa Modrzejewska z Pracowni Retoryki Stosowanej (Instytut Polonistyki Stosowanej, UW).

 

 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter