[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne (call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne (call for papers)
[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne (call for papers)

[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne (call for papers)

Numer 4/2021 chcemy poświęcić refleksji nad współczesnymi teoriami retorycznymi, które są odpowiedzią na nowe warunki, w jakich uprawiana jest dziś retoryka.

Retoryka jako praktyka komunikacyjna podlega nieustannym przemianom. Nowe formy i przestrzenie komunikacji, zmieniające się normy społeczne i systemy wartości dostarczają badaczom  kolejnych typów materiałów do analizy. Rodzi to potrzebę nowych rozstrzygnięć metodologicznych i teoretycznych lub reinterpretowania dawnych teorii.

Relacje między retoryką a filozofią, badania and argumentacją i publicznością z różnych perspektyw, retoryka cyfrowa, retoryka wizualna, retoryka rzeczy, krytyka retoryczna we wszystkich jej odmianach, retoryka wobec kryzysu demokracji – to najczęściej podejmowane dziś w dyskusjach zagadnienia. Jakie koncepcje teoretyczne pozwalają je badać i wyjaśniać?

Powracają pytania o granice retoryki, a także jej relacje z innymi dyscyplinami wiedzy. Co zmienia się wraz z rozwojem nauki, pojawieniem się nowych ośrodków badawczych zajmujących się retoryką i rozwojem międzykulturowych kontaktów naukowych?

Więcej szczegółów tutaj.

Redaktorki numeru:

Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.edu.pl), Marta Rzepecka (marta.rzepecka@ur.edu.pl)

Termin nadsyłania propozycji artykułów: 30 kwietnia 2021

Planowany termin publikacji: grudzień 2021

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content