[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne (call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne (call for papers)
[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne (call for papers)

[Res Rhetorica] Współczesne teorie retoryczne (call for papers)

Numer 4/2021 chcemy poświęcić refleksji nad współczesnymi teoriami retorycznymi, które są odpowiedzią na nowe warunki, w jakich uprawiana jest dziś retoryka.

Retoryka jako praktyka komunikacyjna podlega nieustannym przemianom. Nowe formy i przestrzenie komunikacji, zmieniające się normy społeczne i systemy wartości dostarczają badaczom  kolejnych typów materiałów do analizy. Rodzi to potrzebę nowych rozstrzygnięć metodologicznych i teoretycznych lub reinterpretowania dawnych teorii.

Relacje między retoryką a filozofią, badania and argumentacją i publicznością z różnych perspektyw, retoryka cyfrowa, retoryka wizualna, retoryka rzeczy, krytyka retoryczna we wszystkich jej odmianach, retoryka wobec kryzysu demokracji – to najczęściej podejmowane dziś w dyskusjach zagadnienia. Jakie koncepcje teoretyczne pozwalają je badać i wyjaśniać?

Powracają pytania o granice retoryki, a także jej relacje z innymi dyscyplinami wiedzy. Co zmienia się wraz z rozwojem nauki, pojawieniem się nowych ośrodków badawczych zajmujących się retoryką i rozwojem międzykulturowych kontaktów naukowych?

Więcej szczegółów tutaj.

Redaktorki numeru:

Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.edu.pl), Marta Rzepecka (marta.rzepecka@ur.edu.pl)

Termin nadsyłania propozycji artykułów: 30 kwietnia 2021

Planowany termin publikacji: grudzień 2021

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter