[Res Rhetorica] „Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19”
[Res Rhetorica] „Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19”

[Res Rhetorica] „Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19”

Magdalena Jankosz analizuje pandemiczną metaforykę w wystąpieniach polityków podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19 metodą zintegrowanej analizy komunikacyjnej. Autorka bada potencjał perswazyjny wyodrębnionych metafor werbalnych i niwerbalnych.

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób metafory werbalne i niewerbalne współdziałają ze sobą, aby służyć perswazji. Materiał badawczy stanowi nagranie wideo konferencji polskiego rządu, dotyczącej kolejnej fali pandemii COVID-19 (marzec 2021). Wyniki badania przeprowadzonego przy wykorzystaniu metody zintegrowanej analizy komunikacyjnej wskazują dominację metaforyki wojny, klęsk żywiołowych, władzy i czasu.

 

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/576/301.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 3 (2021), pt. Retoryka (re)prezentacji/Rhetoric of (re)presentation.

Redaktorka numeru: Ewa Modrzejewska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter