[Res Rhetorica] Retoryka wizerunku publicznego (Call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Retoryka wizerunku publicznego (Call for papers)
[Res Rhetorica] Retoryka wizerunku publicznego (Call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka wizerunku publicznego (Call for papers)

Wizerunek publiczny odzwierciedla sposób postrzegania danej osoby lub organizacji przez otoczenie. Od czasów starożytnych władcy przywiązywali wielką wagę do komunikowania się ze swoimi poddanymi  w celu przekonania opinii publicznej do wybranego przez nich sposobu prowadzenia polityki i podejmowania decyzji. W retoryce wizerunek i autorytet osoby przekonującej do swoich racji funkcjonuje pod pojęciem etosu.

Mając na uwadze klasyczne i współczesne założenia oraz praktyki kreowania wizerunku publicznego, zapraszamy do zgłaszania propozycji, które mogą dotyczyć m.in. następujących tematów: kliknij, żeby zobaczyć więcej.

 

Redaktorki numeru:

Termin nadsyłania artykułów: 31 grudnia 2021

Planowana data publikacji: czerwiec 2022

Fot. https://flic.kr/p/4VtjuG

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter