[Res Rhetorica] „President Donald J. Trump’s Enemy Image Construction in the 2019-2020 Persian Gulf Crisis”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „President Donald J. Trump’s Enemy Image Construction in the 2019-2020 Persian Gulf Crisis”
[Res Rhetorica] „President Donald J. Trump’s Enemy Image Construction in the 2019-2020 Persian Gulf Crisis”

[Res Rhetorica] „President Donald J. Trump’s Enemy Image Construction in the 2019-2020 Persian Gulf Crisis”

Dr Marta Kobylska z Uniwersytetu Rzeszowskiego analizuje, w jaki sposób prezydent Donald Trump  podczas kryzysu w Zatoce Perskiej w latach 2019-2020 używał języka do budowania obrazu wroga. A następnie – jak wykorzystał skonstruowany obraz do własnych celów politycznych.

Abstrakt

Artykuł dotyczy wizerunku wroga w retoryce amerykańskich prezydentów w sytuacjach międzynarodowych kryzysów. Analizuje on obraz irańskiego generała Qassema Soleimaniego zawarty w wypowiedziach prezydenta Donalda J. Trumpa w trakcie kryzysu w Zatoce Perskiej w styczniu 2020 roku. Narzędziami analizy są koncepcje Roberta L. Iviego: topos barbarzyństwa oraz Johna R. Butlera i Jasona A. Edwarda: topos barbarzyńcy prymitywnego i współczesnego. W artykule postawiono tezę, że Trump przedstawił Soleimaniego jako współczesnego barbarzyńcę, aby uzasadnić decyzję o siłowym wyeliminowaniu wroga. Analiza wypowiedzi prezydenta jest wstępem do dyskusji o konsekwencjach wyborów retorycznych dla konwencji retoryki kryzysu.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 2 (2022), pt. Retoryka wizerunku publicznego/Rhetoric of the public image.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/ralfskysegel)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content