[Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań (call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań (call for papers)
[Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań (call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań (call for papers)

Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań

Celem numeru jest nakreślenie pola badań retorycznych nad technologiami nowych mediów i ich możliwym zastosowaniem na rzecz perswazji i wpływu. Po pierwsze, wpływ ten może być bardziej szkodliwy niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę techniki manipulacji, fake newsy, rozpowszechnianie propagandy lub dezinformacji oraz wizualne technologie deep-fake.  Jednak można również zauważyć takie przypadki wykorzystania technologii nowych mediów, które są konstruktywne i pomagają zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Przykładem mogą być nowe sieci wsparcia i natychmiastowa mobilizacja w kontekście COVID-19 w wielu krajach. Nowe środki retoryczne stosowane w czasie zagrożenia podstawowych ludzkich wartości zasługują na nowe ujęcie i refleksję badawczą.

Zobacz zasady zgłoszenia tekstu.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów poruszających wybrane aspekty retoryki z perspektywy studiów nad mediami i kulturą, komunikacji, psychologii społecznej, pedagogiki, studiów nad kompetencjami medialnymi, antropologii i innych dziedzin humanistycznych. Artykuły w języku angielskim lub polskim mogą dotyczyć takich tematów jak:

 • technologie nowych mediów jako narzędzia tworzenia nowych struktur społecznych i nowych wzorów komunikacji
 • oficjalna komunikacja publiczna w erze web 2.0, spory i debaty online, kształtowanie opinii publicznej
 • nowe formy kontrolowania informacji, gromadzenia danych i podejmowania decyzji
 • mainstreamowe/oficjalne oraz marginalizowane/alternatywne kanały medialne ich style retoryczne
 • dziennikarstwo cyfrowe, monitorowanie mediów, fact-checking, blogosfera/vlogosfera
 • budowanie zaufania online, konstruowanie pozycji eksperta, odwołania do wiedzy, zdrowego rozsądku
 • nowe trendy w mobilizowaniu i budowaniu solidarności, aktywizm online
 • autoprezentacje artystów i status celebrytów w nowych mediach
 • e-obywatelstwo, autoprezentacja jednostek/influencerów w nowych mediach
 • platformy społecznościowe – możliwości rozpowszechniania przekazów i bycia w kontakcie kosztem monitorowania jakości informacji i wiarygodności źródła?
 • edukacyjne wyzwania w społeczeństwie cyfrowym – multialfabetyzacja, krytyczny odbiór mediów
 • nowe media i wyzwania edukacyjne: wirtualne szkolenia, szanse i ograniczenia e-learningu
 • „klasyczne” kategorie retoryczne i ich zastosowanie w badaniach and środowiskiem nowych mediów
 • nowe figury i tropy zastępujące dotychczasowe toposy i utrwalone odniesienia kulturowe
 • retoryka przewidywań, symulacji i prognoz związanych z przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością
 • perswazyjne funkcje humoru w czasie pandemii

Oprócz studiów przypadku i badań empirycznych zapraszamy również do nadsyłania artykułów przeglądowych i metaanaliz, łączących studia retoryczne nad „starymi” i „nowymi” mediami, poświęcone deliberacji, dawnym i współczesnym dyskursom politycznym zapośredniczonym medialnie, profesjonalnej i amatorskiej komunikacji online.

 

redaktorka numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska (molekk@uni.opole.pl)

Daty:

termin nadesłania tekstu: 30 września 2020 roku;

planowany termin publikacji: marzec 2021 roku.

Zobacz zasady zgłoszenia tekstu.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter