[Res Rhetorica] „Retoryka kryzysu jemeńskiego w oficjalnych komunikatach obu stron konfliktu w latach 2016-2019”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryka kryzysu jemeńskiego w oficjalnych komunikatach obu stron konfliktu w latach 2016-2019”
[Res Rhetorica] „Retoryka kryzysu jemeńskiego w oficjalnych komunikatach obu stron konfliktu w latach 2016-2019”

[Res Rhetorica] „Retoryka kryzysu jemeńskiego w oficjalnych komunikatach obu stron konfliktu w latach 2016-2019”

„Retoryka kryzysu jemeńskiego w oficjalnych komunikatach obu stron konfliktu w latach 2016-2019”

Autor zarysowuje pokrótce historię retoryki arabskiej i na tym tle przeprowadza analizę retoryczną oficjalnych oświadczeń publikowanych przez strony zaangażowane w konflikt jemeński. Jest on elementem specyficznej wojny hybrydowej, rozgrywającej się między Arabią Saudyjską i Iranem.

Abstract
Niniejszy artykuł dotyczy analizy i porównania środków retorycznych zawartych w oficjalnych oświadczeniach
publikowanych w latach 2016-2019 przez strony zaangażowane w konflikt jemeński, który stanowi arenę rywalizacji
politycznej, militarnej i gospodarczej między dwoma mocarstwami regionalnymi: Królestwem Arabii Saudyjskiej
i Islamską Republiką Iranu. Zaprezentowane badania wskazują, że zarówno koalicja zbrojna pod przywództwem Arabii
Saudyjskiej, jak i rebelianci jemeńscy wykorzystują rozgrywające się wydarzenia do budowy swojego pozytywnego
wizerunku i potępienia przeciwnika. Zasadniczą rolę w tym kontekście odgrywają odpowiednie środki retoryczne
kształtujące emocjonalny charakter przekazu wpływający na opinię publiczną i jej poparcie dla danej strony konfliktu.

This paper offers a comparative analysis of statements made by the parties involved in the Yemen crisis – a forum for
political, military, and economic rivalry between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran. This
research shows that both the Saudi-led coalition and Yemeni insurgents exploit events to create a positive image and
denounce the opponent. Rhetorical forms play an essential role in the situation, shaping the emotional appeal of the
statements and affecting the support of public opinion.

Czytaj całość. 

Vol 7, No 1 (2020).

fot. Pixabay

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter