[Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań, Tom 8, Nr 1 (2021)
 /  RR: aktualności / RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań, Tom 8, Nr 1 (2021)
[Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań, Tom 8, Nr 1 (2021)

[Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań, Tom 8, Nr 1 (2021)

Polecamy lekturze najnowszy numer „Res Rhetorica”, zredagowany przez Katarzynę Molek-Kozakowską. Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań nabiera szczególnego znaczenia w obliczu odmiennej rzeczywistości, której doświadczamy.

SPIS TREŚCI

Varia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter