[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)
[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)

Zarówno rozwój technologiczny (w tym rozwój sztucznej inteligencji), jak i wzrost świadomości ekologicznej przyczyniają się do spojrzenia na przedmioty z punktu widzenia humanistyki nie-antropocentrycznej .

Retoryka rzeczy mieści się w nurcie retoryki kultury (szczególnym zainteresowaniem cieszą się tu analizy dotyczące neokolonializmu, dekolonializmu, retoryki rdzennych mieszkańców), wpisuje się w dyskusje o posthumanizmie. Retoryka rzeczy pozwala badać i odkrywać nieznane lub niedostrzegane dotąd relacje między materiałami, ciałami, przedmiotami i językiem, które służą perswazji. Opisuje nowe lub pomijane formy tworzenia i posługiwania się symbolami. Takie podejścia jak etnografia komunikacji, krytyka ideologiczna, neomaterializm wykorzystywane są do analizy nowych zjawisk, zachodzących wraz z rozwojem technologicznym oraz pojawianiem się nowych form komunikacji i nowych głosów w przestrzeni publicznej (retoryka mniejszości, retoryka wielokulturowa).

Wielowątkowość rozważań na temat retoryki rzeczy skłania do pytania o granice retoryczności. Czy retoryką może stać się wszystko? Czy przedmioty (i szerzej – materialność w ogóle) rzeczywiście mają własną, retoryczną wymowę?

Więcej szczegółów tutaj.

Redaktorki numeru:

Anna M. Kiełbiewska (ania.miloszewska@gmail.com)

Termin nadsyłania abstraktów: 31 lipca 2021

Termin nadsyłania pełnego tekstu: 15 października 2021

Planowany termin publikacji: marzec 2022

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter