[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)
[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)

Zarówno rozwój technologiczny (w tym rozwój sztucznej inteligencji), jak i wzrost świadomości ekologicznej przyczyniają się do spojrzenia na przedmioty z punktu widzenia humanistyki nie-antropocentrycznej .

Retoryka rzeczy mieści się w nurcie retoryki kultury (szczególnym zainteresowaniem cieszą się tu analizy dotyczące neokolonializmu, dekolonializmu, retoryki rdzennych mieszkańców), wpisuje się w dyskusje o posthumanizmie. Retoryka rzeczy pozwala badać i odkrywać nieznane lub niedostrzegane dotąd relacje między materiałami, ciałami, przedmiotami i językiem, które służą perswazji. Opisuje nowe lub pomijane formy tworzenia i posługiwania się symbolami. Takie podejścia jak etnografia komunikacji, krytyka ideologiczna, neomaterializm wykorzystywane są do analizy nowych zjawisk, zachodzących wraz z rozwojem technologicznym oraz pojawianiem się nowych form komunikacji i nowych głosów w przestrzeni publicznej (retoryka mniejszości, retoryka wielokulturowa).

Wielowątkowość rozważań na temat retoryki rzeczy skłania do pytania o granice retoryczności. Czy retoryką może stać się wszystko? Czy przedmioty (i szerzej – materialność w ogóle) rzeczywiście mają własną, retoryczną wymowę?

Więcej szczegółów tutaj.

Redaktorki numeru:

Anna M. Kiełbiewska (ania.miloszewska@gmail.com)

Termin nadsyłania abstraktów: 31 lipca 2021

Termin nadsyłania pełnego tekstu: 15 października 2021

Planowany termin publikacji: marzec 2022

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content