Nowa zakładka: bibliografia retoryczna
 /  Aktualności / Nowa zakładka: bibliografia retoryczna
Nowa zakładka: bibliografia retoryczna

Nowa zakładka: bibliografia retoryczna

Na stronie dodaliśmy nową zakładkę z wyborem pozycji bibliograficznych dotyczących retoryki. Nie rości on sobie praw do bycia kompletnym wykazem publikacji. Zestawienie towarzyszyło pracom nad tekstem poświęconym retoryce w Polsce, a które zostało opublikowane pt. Rhetoric in Poland w  „Southern Communication Journal” (Volume 86 Issue 2).

Zapraszamy do nadsyłania uzupełnień.

 

Anna Bendrat, Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Ewa Modrzejewska & Maria Załęska (2021) Rhetoric in Poland, Southern Communication Journal, 86:2, 119-133, DOI: 10.1080/1041794X.2021.1882547

 

Bibliografia retoryczna

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter