[Res Rhetorica] „Subjective Basis for Elucidating Communication in the Personalistic Perspective”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Subjective Basis for Elucidating Communication in the Personalistic Perspective”
[Res Rhetorica] „Subjective Basis for Elucidating Communication in the Personalistic Perspective”

[Res Rhetorica] „Subjective Basis for Elucidating Communication in the Personalistic Perspective”

W swoim artykule dr hab. Paweł Gondek rozważa kwestie komunikacji perswazyjnej z perspektywy personalistycznej.

Abstrakt

W artykule zostały rozważone kwestie zaangażowania człowieka w proces komunikacji. Przy wyjaśnianiu komunikacji należy wziąć pod uwagę czynniki subiektywne, które warunkują jej istnienie. W artykule zwrócono szczególną uwagę na osobisty wymiar ludzkiej egzystencji oraz zintegrowane działanie władz człowieka, dzięki którym ustanawia on podmiot i motyw wszelkich form aktywności komunikacyjnej. Na podstawowe rodzaje komunikacji wpływa relacja ludzkich władz: intelektualno-poznawczych i wolitywno-emotywnych. Jednak to właśnie komunikacja perswazyjna, uporządkowana metodologicznie w ramach retoryki, zdaje się w pełni rozpoznawać determinanty komunikacyjne charakterystyczne dla natury człowieka. Postępująca technicyzacja mediów musi być również postrzegana poprzez zintegrowaną perspektywę personalistyczną, akceptującą subiektywne determinanty człowieka uczestniczącego w procesie komunikacji.

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/477.

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 7, No 1 (2020), pt. Retoryka kryzysu/ Rhetoric of Crisis (redaktorki numeru: Agnieszka Kampka, Marta Rzepecka).

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/23.

 

Fot. https://flic.kr/p/nZ7xrv

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter