Plany PTR na przyszłość
 /  Aktualności / Plany PTR na przyszłość
Plany PTR na przyszłość

Plany PTR na przyszłość

Plany działalności w roku 2020/21

(ze Walnego Zebrania PTR)

 

W związku ze stanem epidemii i niewiedzą, kiedy zostanie ogłoszony jego koniec i jak zmieniona sytuacja wpłynie na rytm pracy akademickiej, trudno jest zaplanować działania na najbliższy okres sprawozdawczy. Poniższe informacje są zatem jedynie orientacyjne.

1. Działalność naukowa

1.1 Konferencje
Zarząd PTR zadecydował, że konferencje PTR odbywać się będą co dwa lata (w latach nieparzystych). W związku ze stanem epidemii nie jest jednak pewne, czy będzie możliwe zorganizowanie konferencji przewidzianej na bieżący rok. Informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

1.2 Spotkania seminaryjne
W latach parzystych planowane są seminaria naukowe PTR poświęcone badaniom retorycznym prowadzonym przez członków PTR.
Planowana jest także realizacja cyklu odczytów zatytułowanych „Uczymy się od mistrzów”, przesuniętych z powodu stanu epidemii na późniejszy termin. Liczymy, że
prelegenci, z którymi podjęto już kontakty w celu organizacji ich przyjazdu (prof. Adelino Cattani, prof. Cristian Santibanez, prof. Albert Gorzkowski) będą mogli wygłosić swoje odczyty w czasie po zniesieniu stanu epidemii.

 

2. Działalność wydawnicza
Redakcja „Res Rhetorica” pracuje już nad kolejnymi numerami na rok 2020 i zaplanowała już tematy numerów na rok 2021. Zapraszamy na stronę: www.ResRhetorica.com.

 

3. Działalność popularyzująca retorykę
Szkoła Letnia pt. „Metody nowej retoryki w badaniach interdyscyplinarnych” dla doktorantów zainteresowanych retoryką, której program opracowany został przez dr hab.
Agnieszkę Budzyńską-Dacę oraz dr Ewę Modrzejewską, z powodu stanu epidemii została przełożona na rok 2021 Planowana jest także II edycja Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Informacje zostaną podane członkom PTR w terminie późniejszym.

***
Zachęcamy członków PTR do występowania z referatami na konferencjach i seminariach PTR, a także do zgłaszania tematów wykładów lub warsztatów, które chcieliby poprowadzić w ramach swojej działalności w PTR.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter