[Res Rhetorica] Tom 9 nr 3(2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis
 /  RR: aktualności / RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Tom 9 nr 3(2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis
[Res Rhetorica] Tom 9 nr 3(2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis

[Res Rhetorica] Tom 9 nr 3(2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis

Wiodącym wątkiem tematycznym numeru jest kryzys i retoryczne sposoby jego opisywania, odczuwania i/lub narzucania jego percepcji – piszą redaktorki tomu, profesor Maria Załęska i doktor Ewa Modrzejewska z Uniwersytetu Warszawskiego. – Pojęcie ‘kryzys’ zawiera potencjał zmiany na lepsze, poprawy i odrodzenia. Upowszechniło się jednak negatywne rozumienie tego terminu, związane z (często długotrwałą) sytuacją zagrożenia, ryzyka, niepewności. To właśnie znaczenie przyciągnęło uwagę autorów niniejszego numeru tematycznego, którzy odnieśli się do tego rozumienia kryzysu na przykładzie poezji (tekst Adama Pietrygi), dyskursu medialnego (artykuły autorstwa Marty i Pawła Tomczoków, Agaty Rębkowskiej i Jakuba Pstrąga) oraz kultury popularnej (studium Pawła Sarny i Róży Nordström). Czytaj więcej.

Tom 9 Nr 3 (2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu / Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis

editors: Maria Załęska, Ewa Modrzejewska

Opublikowane: 2022-10-10

Od redakcji

Reakcje

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter