[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”
[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”

[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”

W kwestii retoryki awangardowej wciąż brakuje wyczerpujących omówień, które rzucałyby światło na zabiegi i techniki wykorzystywane przez dwudziestowiecznych poetów – pisze w swoim artykule Adam Pietryga z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Połączenie narzędzi z zakresu analizy retorycznej oraz dotychczasowych metodologii wypracowanych przez historyków literatury może okazać się szczególnie owocne właśnie w przypadku poezji politycznie zaangażowanej, w ramach której wątki i motywy religijne, a także figury retoryczne z nimi związane dotychczas odczytywane były przede wszystkim jako wyraz antyreligijnych kampanii, bluźnierstwa czy blasfemii.

Abstrakt

Celem artykułu jest naświetlenie najważniejszych strategii retorycznych stosowanych przez poetów awangardowych do pisania o społecznych problemach II Rzeczypospolitej. Autor wykazuje, że pojawiające się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku odniesienia do języka religijnego w twórczości poetów awangardowych służyły celom perswazyjnym, wzbudzaniu emocji (jak chociażby iratimordespectio) i obrazowemu komentowaniu sytuacji społeczno-politycznej po wydarzeniach majowych, kryzysie gospodarczym, a wreszcie – do wyrażania niepokoju związanego z widmem nadchodzących kryzysów. Omawiając wybrane utwory Juliana Przybosia, Anatola Sterna, Brunona Jasieńskiego i Jalu Kurka, autor skupia się przede wszystkim na środkach retorycznych i figurach zaczerpniętych z dyskursu religijnego przez poetów konstruktywistycznych oraz byłych futurystów. Niniejszy artykuł wpisuje się w rozważania postsekularne oraz analizy retoryczne polskiej poezji współczesnej, rzucając nowe światło na wpływ biblizmów i języka religijnego na społecznie zaangażowany wiersz awangardowy.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 3 (2022), pt. Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu.

Redaktorki numeru: Maria Załęska, Ewa Modrzejewska

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/OpenClipart-Vectors)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter