Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki
Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Ogłaszamy IV Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Miło nam ogłosić IV edycję Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą jako główną metodę narzędzia retoryczne. Jego celem jest m.in. popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych, popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej, promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne, a także integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką.

Na konkurs zgłoszenie może wysłać Autor lub Promotor. Co roku zapraszamy do zgłaszania obronionych na ocenę bardzo dobrą w ciągu ostatnich dwóch lat prac licencjackich i magisterskich, w których wykorzystano narzędzia retoryczne.

Na najlepsze prace zarówno licencjackie, jak i magisterskie czekamy do 31 grudnia 2022 roku. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w regulaminie na stronie konkursu.

Zachęcamy szczególnie Promotorów do informowania swoich dyplomantów o konkursie w kontekście przyszłorocznych obron.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content