[Res Rhetorica] Retoryka liczb/ Rhetoric of Numbers, Vol 5, No 4 (2018)
 /  Aktualności / Nowości wydawnicze / RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Retoryka liczb/ Rhetoric of Numbers, Vol 5, No 4 (2018)

[Res Rhetorica] Retoryka liczb/ Rhetoric of Numbers, Vol 5, No 4 (2018)

Koniec roku żegnamy nowym numerem „Res Rhetorica” poświęconemu retoryce liczb, który ukazał się pod redakcją dr Ewy Modrzejewskiej.

Zapraszamy do poświątecznej lektury, a wśród autorów:

  • Ruth Wodak zwraca uwagę na retoryczny charakter powoływania się na liczby we współczesnym dyskursie radykalnej prawicy, który trafia do nas m.in. zapośredniczony przez media,
  • Daniel Libertz – pozostając w obszarze współczesnego dyskursu, omawia statystyki z perspektywy argumentacyjnej,
  • ks. Karol Tomecki przybliża natomiast retoryczną rolę liczb w Biblii, skupiając się na szczególnym zestawieniu, jakim są matematyczne palindromy.

Pewnym zaskoczeniem może być esej Michała Szurka, który w barwnym stylu opowiada o tym, jak i czym poszczególne liczby kuszą matematyka.

Ponadto Leonard Shedletsky nawiązuje do koncepcji H. Frankfurta dot. „wciskania kita” (bullshit), a Sarah Idzik pisze o dyskursywnym problemie adopcji w USA.

W dziale „Reakcje” publikujemy apel polskich badaczy retoryki, skierowany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki, zainicjowany przez PTR, w sprawie uznania retoryki za subdyscyplinę naukową.

Agnieszka Budzyńska-Daca recenzuje książkę „Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań” pod red. C. Mielczarskiego, Anna Bendrat relacjonuje lubelską konferencję „Jakie media?”, a Kacper Andrychowski wrocławską, pt. „Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

 

***

Kwartalnik „Res Rhetorica” to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. „Res Rhetorica” figuruje m.in. w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) – wchodzącej w skład Web of Science Core Collection.

Fot. https://flic.kr/p/7syksv

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content