RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki
 /  Aktualności / RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki
RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki

RHEFINE, czyli materiały dydaktyczne do nauczania retoryki

Miło nam poinformować o wynikach zakończonego projektu międzynarodowego Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE), który był realizowany w latach 2020-2022 przez Pracownię Retoryki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Retoryki i Komunikacji w Sofii i Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych w Zagrzebiu. PTR patronował wydarzeniom i inicjatywom:

Efektem współpracy są trzy książki zbiorowe:

  • Methods of Rhetorical Criticism. A Handbook, red. A. Szurek, Warszawa, Pracownia Retoryki Stosowanej 2022, ISBN 978-83-966989-1-9
  • Retoryka debaty, red. A. Budzyńska-Daca, Warszawa, Pracownia Retoryki Stosowanej 2022, ISBN 978-83-966989-2-6
  • Rhetorical Research and Didactics, red. Diana Tomić, Elenmari Plotikos Olof, Jelena Vlasić Diuć,  Zagrzeb-Warszawa, Pracownia Retoryki Stosowanej
    2022, ISBN 978-83-966989-0-2

A także:

  • kurs retoryki online w języku angielskim na platformie Kampus,
  • opracowanie materiałów dla nauczycieli do nauki retoryki na stronie  RHEFINE | Output 5 – Teaching rhetoric online: open resources (iorc.info)
  • programy nauczania retoryki na poziomie studiów licencjackich i magisterskich,
  • cykl warsztatów międzynarodowych, w których wzięli udział studenci z Polski, Chorwacji i Bułgarii.

Wszystkie materiały są na stronie projektu RHEFINE: https://rhefine.uw.edu.pl/

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content