Walne Zebranie PTR
 /  Aktualności / Walne Zebranie PTR
Walne Zebranie PTR

Walne Zebranie PTR

Jak co roku członkowie PTR spotkali się na Walnym Zebraniu, by podsumować działania towarzystwa i jego zarządu w okresie sprawozdawczym. Tym razem spotkanie zostało uświętnione uroczystym ogłoszeniem wyniku III Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą retorykę (przeczytaj o wynikach konkursu).

Przewodnicząca poinformowała o działaniach naukowych, organizacyjnych i popularyzatorskich zarządu oraz osiągnięciach członków. Podsumowała również działalność publikacyjną „Res Rhetorica”, którego jest wydawcą.

Walne Zebranie PTR 2022

Wśród planów na przyszły rok znalazły się:

1. Działalność naukowa
1.1 Konferencje

  • Zarząd PTR zadecydował w 2019 r., że konferencje PTR odbywać się będą co dwa lata (w latach nieparzystych). Skoro w listopadzie 2021 r. odbyła się XIX konferencja PTR „Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu”, jubileuszowa XX konferencja PTR przewidywana jest na listopad 2023.
  • W dniach 4/5.11.2022 odbędzie się konferencja „Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja”, współorganizowana przez PTR oraz Argdiap (UMCS; ze strony PTR organizacją zajmuje się dr Anna Bendrat i dr Elżbieta Pawlak-Hejno; wykład plenarny wygłosi dr hab. Maria Załęska).
  • W czerwcu 2023 odbędzie się VII Konferencja Rhetoric Society of Europe („Rhetoric as strategic thinking”, Uniwersytet w Tybindze). Ze strony PTR w pracach organizacyjnych, jako członek zarządu Rhetoric Society of Europe, uczestniczy dr hab. Maria Załęska.

1.2 Warsztaty

  • W dniach 12-14.10.2022, w współpracy PTR przy działaniach związanych z projektem RHEFINE, odbędą się międzynarodowe warsztaty z zakresu dydaktyki retoryki. Program warsztatów przygotowują prof. UW dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, dr Agnieszka Szurek oraz dr Ewa Modrzejewska. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie za pośrednictwem newslettera.

1.3 Spotkania seminaryjne
Planowana jest kontynuacja cyklu spotkań „Rhetorica inter alia” („Retoryka między innymi”), z udziałem specjalistów, którzy przedstawią związki retoryki z innymi dyscyplinami.

2. Działalność wydawnicza
Redakcja „Res Rhetorica”  zaplanowała już tematy numerów na rok 2023. Więcej: https://resrhetorica.com/index.php/RR/announcement

3. Działalność popularyzująca retorykę
Planowana jest także kolejna edycja Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Informacje zostaną podane członkom PTR w terminie późniejszym.

3.2 Inne
Polskie Towarzystwo Retoryczne objęło patronatem Ogólnopolską Konferencję Retoryczną pt. „Retoryka a współczesne formy komunikacji”, która odbędzie się w formie zdalnej dn. 31.05.2022. Konferencję organizuje Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Szkoła Doktorska KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL.

Zachęcamy członków PTR do występowania z referatami na konferencjach i seminariach PTR, a także do zgłaszania tematów wykładów lub warsztatów, które chcieliby poprowadzić w ramach swojej działalności w PTR.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content