Forum Artis Rhetoricae 2012

Nr 4 (31) październik-grudzień

Persuasive Texte als Objekt linguistischer Reflexion / Persuasive Texts as Objects of Linguistic Reflection Okładka Editorial Elegante Verführung: einige Bemerkungen zur symbolhaft en Veredelung von Produkten in der Werbung Joanna Golonka Anarchistische Rhetorik gegen den Krieg. Zu Emma Goldmans Rede vom 14. Juni 1917 gegen die Zwangseinberufung in den U.S.A. Manfred Kienpointner “Einen Weg aus

Zobacz

Nr 3 (30) lipiec-wrzesień

Linguistik und Rhetorik – gegenseitige Wahrnehmung / Linguistics and rhetoric – reciprocal perception Okładka Editorial Richard Emil Volkmann – retoryka i lingwistyka Jakub Z. Lichański Linguistische Rhetorik Walther Kindt Vom dreigliedrigen Argument zum fünfgliedrigen Sequenzschema des Argumentierens: Ergänzungen der Gesprächslinguistik zu einem rhetorischen Grundbegriff Cordula Schwarze Die Stringenz der (sprach-) wissenschaft lichen Ausführungen und ihre

Zobacz

Nr 2 (29) kwiecień-czerwiec

Retoryka i działanie polityczne / Rhetoric and political action Okładka Editorial The Idea of Politics in „Political” Rhetoric Cezar M. Ornatowski Retoryka i polityka: sir Bertrand Russell i… retoryka – analiza pewnego przykładu Jakub Z. Lichański Retoryczne strategie w autoprezentacji wizerunku politycznego na przykładzie wypowiedzi Zbigniewa Ziobry w przekazie telewizyjnym z lat 2008-2009 Krzysztof Grzegorzewski

Zobacz

Nr 1 (28) styczeń-marzec

Retoryka i jej definicje / Rhetoric and its definitions Okładka Editorial Jak Kwintylian rozumiał retorykę: zapomniana definicja Jakub Z. Lichański Bizantyńskie komentarze do definicji retoryki przekazanych w platońskim Gorgiaszu Helena Cichocka Badania nad retoryką w Polsce: wprowadzenie do bibliografii Jakub Z. Lichański RECENZJA: C.C. de Jong (Brill, Leiden Boston 2008, pp. 456) Z najnowszych badań nad

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content