Nr 3 (30) lipiec-wrzesień
 /  Nr 3 (30) lipiec-wrzesień

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter