Nr 2 (29) kwiecień-czerwiec
 /  Nr 2 (29) kwiecień-czerwiec

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter