Nr 2 (25) kwiecień-czerwiec
 /  Nr 2 (25) kwiecień-czerwiec

Nr 2 (25) kwiecień-czerwiec

Retoryka i przemiany kultury/ Rhetoric and cultural transformations

Niniejszy numer „Forum Artis Rhetoricae„, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

 1. Editorial
 2. Rhetorica docens: wspomnienia studentów z okazji jubileuszu
  Profesora Jakuba Z. Lichańskiego
 3. Wyzwania współczesnej kultury wobec retoryki – wielogłos
  Maria Barłowska, Iwona Bartoszewicz, Barbara Bogołębska, Leszek Drong, Wiesław Godzic, Jolanta Jabłońska-Bonca, Jakub Z. Lichański, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Cyprian Mielczarski, Przemysław Nehring, Antoni Smuszkiewicz
 4. Larva rhetorica, czyli o przemianach roli retoryki w kulturze
  siedemnastowiecznego Śląska

  Beata Gaj
 5. Panegiryzm na sesji rady miejskiej: laudacja dla honorowego obywatela
  Michał Czerenkiewicz
 6. Przeszłość jako konstrukt kulturowy. Obrazy rewolucji i komunizmu
  w służbie perswazji

  Oliwia Tarasewicz-Gryt
 7. Powrót do przeszłości – chwyty retoryczne w retrokryminałach
  Marcina Wrońskiego

  Elżbieta Pawlak-Hejno
 8. Wykorzystanie tradycyjnej symboliki we współczesnej kulturze arabskiej
  Marcin Styszyński
 9. Monstrum horrendum, informe, ingens, cui  lumen ademptum…? Retoryka
  jako wyzwanie rzucone literaturoznawstwu. Szkic warsztatowy

  Bartłomiej Starnawski
 10. Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze – problemy dispositio
  w dwóch realizacjach gatunkowych

  Agnieszka Budzyńska-Daca
 11. RECENZJA:Mirosław Korolko, Podręcznik retoryki kaznodziejskiej.
  Oprac. Ks. G. Jaśkiewicz. WAM. Kraków 2010.

  Barbara Bogołębska

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter