Relacje z konferencji
 /  Relacje z konferencji

International Rhetoric Workshop

The International Rhetoric Workshop (IRW) is an international workshop for emerging scholars and PhD students in rhetoric.

Retoryka doradzania

XV jubileuszowa Konferencja PTR zorganizowana we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN) odbyła się w dniach  17-18 listopada 2016 roku w Warszawie. PROGRAM KONFERENCJI SPRAWOZDANIE W „RES RHETORICA” Wszelkie kontakty społeczne zawsze niosły ze sobą konieczność dokonywania wyborów. Na wybory te wpływało i wpływa wiele czynników, zależnych od charakterystycznych dla danej

Rhetoric in the Knowledge Society

Rhetoric Society of Europe organizes a cycle of biannual conferences, unified by a common topic: Rhetoric in Society.

Retoryka wizerunku medialnego

XIV Konferencja PTR zorganizowana wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW odbyła się w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Warszawie. PROGRAM KONFERENCJI KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI W RES RHETORICA Współcześnie jednym z kluczowych elementów debaty publicznej są medialne wizerunki jej uczestników. Ponieważ media masowe są dziś główną przestrzenią, w której toczy się debata, stąd cenna

Retoryka i normy komunikacji

Na XIII konferencji Polskiego Towarzystwa Retoryczna, która odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 24 referaty przedstawione zostały przez badaczy z 17 ośrodków akademickich i instytucji naukowych. Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, otwierając konferencję, ogłosił powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Retoryką Stosowaną – wspólnej inicjatywy IBL PAN oraz PTR. Konferencja stała się także okazją

Retoryka wizualna

XII Konferencja PTR (współorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych SGGW), główny organizator: dr Agnieszka Kampka Zobacz program konferencji

Retoryka sporu

XI Konferencja PTR (współorganizowana przez Zakład Retoryki i Mediów Instytutu Języka Polskiego UW), główny organizator: dr Agnieszka Budzyńska-Daca Zobacz program konferencji

Retoryka i władza

X Konferencja PTR (współorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych SGGW), główny organizator: dr Agnieszka Kampka

Retoryka w komunikacji specjalistycznej

IX Konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska Zobacz program konferencji

Retoryka i polityka

VIII Konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska

Retoryka krytyki w dyskursie akademickim. Konflikty, polemiki, kontrowersje

La rhétorique de la critique dans le discours universitaire. Conflits, polémiques, controverses VII Konferencja PTR  (współorganizowana przez Katedrę Italianistyki UW), główny organizator: dr Maria Załęska

Retoryka i historia

VI Konferencja PTR, główny organizator: dr Maria Załęska

Retoryka a nauka

V Konferencja PTR, główny organizator: dr Maria Załęska

Retoryka i argumentacja

IV Konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański

Retoryka w badaniach literackich II

II Konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański

Retoryka w badaniach literackich I

I Konferencja PTR, główny organizator: prof. Jakub Z. Lichański

Warsztaty Methodologies of Rhetoric 1

Warsztaty Methodologies of Rhetoric 1. Jak badać debaty i spory? Jak sprawdzać siłę argumentów? Jakie metody retoryczne wykorzystywane są w analizach dyskusji politycznych i medialnych? O tym dyskutować będziemy z Jean Goodwin, badaczką retoryki obywatelskiej z USA.

Konferencja „Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?”

Zapraszamy do Wrocławia na międzynarodową konferencję Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica? Konferencja jest objęta patronatem PTR.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content