[Res Rhetorica]: Retoryka kryzysu (call for papers)
 /  Aktualności / RR: zapowiedzi numerów / [Res Rhetorica]: Retoryka kryzysu (call for papers)
[Res Rhetorica]: Retoryka kryzysu (call for papers)

[Res Rhetorica]: Retoryka kryzysu (call for papers)

Zapraszamy do nadsyłania artykułów w języku polskim i angielskim do planowanego numeru „Res Rhetorica” pt. Retoryka kryzysu.

Pojęcie retoryki kryzysu pojawia się dziś w wielu kontekstach. Zjawisko to jest różnie definiowane i badane za pomocą odmiennych metod. Kryzysem określa się zarówno wydarzenia polityczne wykreowane retorycznie (Richard A. Cherwitz i Kenneth S. Zagacki, 1986; Theodore Otto Windt, Jr., 1987; Amos Kiewe, 1994) jak i dyskurs skonstruowany w reakcji na zaistniałą sytuację i przez nią ukształtowany (Bonnie J. Dow, 1989). Kryzys jest traktowany jako wydarzenie historyczne, które zmienia się w retoryczne (Mark A. Pollock, 1994) jak i przedsięwzięcie retoryczne oparte na wspólnych założeniach i wyobrażeniach (Thomas Kane, 1988).

Retorykę kryzysu rozumie się jako przestrzeń wzajemnego oddziaływania na siebie tekstu i kontekstu (Jim A. Kuypers, 1997) i jako część biografii retorycznej mówcy ukształtowanej przez jego poglądy i cechy osobowości (James W. Pratt, 1970; Martin J. Medhurst, 1994). Wzajemne przenikanie się retoryki i kryzysu rodzi pytania o rolę retoryki w kryzysie i relację tych zjawisk w stosunku do siebie. Które z nich jest wtórne? Jeśli retoryka, to jak służy ona przedstawieniu kryzysu? Wyjaśnia jego przyczyny i skutki, czy skutecznie zamazuje jego obraz? Czy opowiada o wydarzeniach i próbuje ujawnić ich sens czy też pisze odrębne historie i staje się podstawą samospełniających się przepowiedni? Czy kryzys może być efektem retoryki? Jeśli tak, kiedy to następuje? I jak oceniać wówczas skuteczność perswazji.

Czym różni się retoryka kryzysu ekonomicznego i/lub politycznego od perswazji dotyczącej wyzwań ekologicznych czy demograficznych? Czy aktywiści na rzecz ochrony środowiska używają tych samych narzędzi retorycznych co obrońcy praw człowieka?

Zapraszamy do refleksji i nadsyłania tekstów dotyczących m.in. następujących zagadnień:

  • Definicje, rodzaje retoryki kryzysu
  • Źródła, przebiegi, skutki retoryki kryzysu
  • Wymiary retoryki kryzysu i związki pomiędzy nimi (np.: etyczny i polityczny)
  • Retoryka lęku, nadziei, aktywności – wyzwania ekologiczne
  • Retoryka kryzysu ekonomicznego, finansowego, politycznego, społecznego
  • Retoryka kryzysu krajowego i międzynarodowego
  • Retoryka kryzysu i kryzys retoryki a prawa obywatelskie
  • Retoryka klęsk żywiołowych, katastrof technologicznych, skandali politycznych, ataków terrorystycznych.

Redaktorki prowadzące: Marta Rzepecka (marta.rzepecka@ur.edu.pl), Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.pl)

Daty

  • termin nadsyłania tekstów: 31 października 2019
  • planowany termin publikacji: marzec 2020

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter