Otwarte seminarium
 /  Otwarte seminarium

Seminaria retoryczne

W roku akademickim 2019/2020 planujemy otwarte seminaria poświęcone związkom retoryki z innymi dyscyplinami i prądami naukowymi. Zapraszamy do udziału wszystkich badaczy i miłośników retoryki.
Październik 2016
Nie odnaleziono wydarzeń!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter