[Res Rhetorica] „A Mission for MARS: The Success of Climate Change Skeptic Rhetoric in the US”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „A Mission for MARS: The Success of Climate Change Skeptic Rhetoric in the US”
[Res Rhetorica] „A Mission for MARS: The Success of Climate Change Skeptic Rhetoric in the US”

[Res Rhetorica] „A Mission for MARS: The Success of Climate Change Skeptic Rhetoric in the US”

Retoryka sceptycyzmu wobec zmian klimatu jest przedmiotem artykułu Aleksandra Rusera. Badacz analizuje zjawisko z perspektywy antyintelektualizmu.

Abstrakt

Nadawcy radiowi i telewizyjni zarzucają naukowcom zajmującym się klimatem „promowanie mistyfikacji globalnego ocieplenia”, zalecając „ujawnienie ich nazwisk i zwolnienie z pracy, powołanie do wojska i zamknięcie w koszarach” (Rush Limbaugh); popełnienie „hara kiri” (Glenn Beck); i „publiczne wychłostanie” (Mark Morano). Konserwatywne media odgrywają kluczową rolę w promowaniu sceptycyzmu wobec zmian klimatu, którą to postawę obserwuje się najczęściej pośród białych mężczyzn z klasy średniej. Pytanie brzmi, dlaczego klasa średnia nadal popiera „radykalne” propozycje? W artykule zaproponowano spojrzenie na ten temat z perspektywy antyintelektualizmu. Postawa ta pozwala wyjaśnić, dlaczego retoryka promująca sceptycyzm wobec zmian klimatu znajduje poparcie pośród „radykałów z amerykańskiej klasy średniej” (ang. MARS = Middle American Radicals).

Czytaj cały artykuł tutaj.

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 7, No 2 (2020), pt. Rhetoric of American Identities/Retoryka amerykańskich tożsamości (redaktorki numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno).

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/24.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter