[Res Rhetorica] „Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”
[Res Rhetorica] „Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”

[Res Rhetorica] „Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”

Dr hab. Anita Runjić-Stoilova z Uniwersytetu w Splicie przybliża w swoim artykule obraz zmian zachodzących w chorwackim dyskursie politycznym po wyborach parlamentarnych w 2015 r., z których najbardziej znamienną jest coraz większa agresja w publicznych wystąpieniach polityków.

Abstrakt

Agresywna retoryka w chorwackim dyskursie politycznym zintensyfikowała się podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Głęboka polaryzacja społeczeństwa wyniosła do władzy nową opcję polityczną – partię MOST – jedną z najsilniejszych partii od początków niezależnego państwa chorwackiego w 1990 r. Partia ta miała utworzyć nowy rząd koalicyjny albo z HDZ, albo z SDP – pozostałymi dwiema najbardziej wpływowymi partiami. Rywalizacja w negocjacjach koalicyjnych wywołała duże napięcie, a w konsekwencji wzrost agresji w wypowiedziach politycznych. Niniejsze studium ma na celu opisać, zinterpretować i wyjaśnić użycie zabiegów językowych i retorycznych, które odpowiedzialne były za wzrost agresywności dyskursu politycznego, a także wskazać, którą z partii uznać można za najbardziej agresywną.

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/521/287.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 1 (2021), pt. Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań  Rhetoric of new media/new challenges.

Redaktorka numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter